Lekker ut sperrede adresser

«Anne» lever i skjul for voldelige slektninger. Likevel har både politi og likningskontor lekket ut hennes hemmelige adresse.