Staten må betale trafikkoffer

Staten må betale trafikkofferet Veronika Finanger erstatning på 712.000 etter at Høyesterett for annen gang har vurdert saken.