«...bare oppbevaring»

Loggbøkene går tilbake til 1996. Vi går inn i 2001, på et tidspunkt da Tonny Hope var opptatt av å skaffe Bjørn ny støttekontakt. BT har anonymisert bofellesskapet og de ansatte.