Frp krever innsyn i slakteri-hygiene

Fremskrittspartiet vil pålegge Mattilsynet å offentliggjøre hvilke slakterier og anlegg for kjøttforedling som bryter med regelverket.