Kaller Mattilsynet «et amatørmessig feilgrep»

Etableringen av Mattilsynet var et amatørmessig feilgrep, mener professor Eystein Skjerve ved Norges veterinærhøgskole.