Høyre stemmer samlet for røykeloven

Høyres stortingsgruppe vil etter alt å dømme stemme samlet for forslaget om å forby røyking på utesteder.