Norge får strøm fra russiske atomkraftverk

Norge importerer kraft fra Finland, som igjen får strømmen fra russiske atomkraftverk. Bellona mener at det norske strømforbruket bidrar til å opprettholde driften på en del av de russiske reaktorene.