Kutter ut samarbeid

13 organisasjoner trekker seg fra alt samarbeid i fylkeskommunens «Program for økonomisk handlefrihet».