Gode råd om samliv

Et av målene med de spesielle samlivskursene er å forebygge samlivsbrudd hos en utsatt familiegruppe.