Dyrare på lokaltoget

Frå ruteendringane 12. juni blir det slutt på grøne ruter på NSB, og det blir dyrare å ta lokaltog.