Barn fødselsskadet - foreldre må betale

Fire år gamle Jonas Joseph vil trolig ha en lam arm resten av livet, etter en fødselsskade på Haukeland. Foreldrene tapte saken om erstatning, og må i tillegg betale statens saksomkostninger.