Vestens bidrag til drivhuseffekten mindre enn antatt

Nye beregninger viser at de vestlige industrilandene, OECD-landene, står for mindre enn 40 prosent av den menneskeskapte, globale oppvarmingen.