- Nynorsken taper i skolen

Nynorsk blir kraftig svekket som eksamensfag. Nasjonale prøver blir videre utviklet, og eksamen blir vurdert fjernet.