Lover å informere

Statssekretær Frode Berge i Næringsdepartementet erkjenner at det er et betydelig behov for å informere Stortinget om Norges og EUs satsing i verdensrommet.