Enoksen skeptisk til varig vern

Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) er skeptisk til varig vern av havområder mot oljevirksomhet.