- Vi står og faller med Bondevik

Regjeringspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre fnyser av Carl I. Hagen og kaller hans utfall mot statsminister Bondevik for «usmakelig, utidig og uakseptabelt».