Spekkhogger i KrF-farvann

Mye tyder på at Kristelig Folkeparti har et større problem etter Carl I. Hagens eksesser hos Levende Ord enn partiledelsen vil vedkjenne seg. Slett ikke alle dømmer ham nord og ned, skriver journalist Olav Garvik.