Fylkeslegen krever handling i psykiatrien

Psykisk syke i Bergen får ikke den hjelpen de trenger. Fylkeslegen er bekymret for manglende kapasitet i psykiatrien. Hun ber Statens Helsetilsyn gripe inn.