Fylkesordfører-refs til Valgerd

KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland får krass kritikk av sine egne fylkes- og fylkesvaraordførere for behandlingen av Jan Birger Medhaug. Hun gjør seg til overdommer over rettsvesenet, er meldingen fra en av dem.