Dramatisk fall i pengestøtta

Fokuset på hemmeleghaldet av private pengegåver til Høgre har resultert i eit dramatisk fall i pengestøtta. Ap er derimot upåverka av debatten om pengestøtta frå fagrørsla.