Nytt fag skal styrke realfagene

Alle grunnskoleelever får fra høsten av faget «Teknologi og design» på timeplanen. Dermed er et ti år gammelt prøveprosjekt blitt landsdekkende.