Dette får du når kofferten forsvinner

Den såkalte Montrealkonvensjonen av 1999 sikrer flypassasjerene rett til erstatning fra flyselskapet når bagasjen forsvinner eller bli forsinket.