NOKAS-skipperen løslates

Den NOKAS-tiltalte skipperen løslates fra varetekt etter at Gulating lagmannsrett mandag morgen avsa en kjennelse om at 57-åringen har sittet lenge nok i fengsel.