Fattigslig at seddelproduksjonen forsvinner

Nei til EU liker dårlig Norges Banks avgjørelse om å flagge ut produksjonen av norske sedler, og kaller den «fattigslig».