Bumerang mot Advokatforeningen

Advokatforeningen og advokatfirmaet BA-HR nådde ikkje fram i forsøket på å «ta» advokat Thor-Erik Johansen. I staden får Advokatforeningen kritikk.Dette er saka