Trugar Advokatforeningen med søksmål

Advokatforeningen «underslo» at foreninga sjølv fekk klar kritikk frå disiplinærutvalet i saka som vart reist mot advokat Thor-Erik Johansen. Nå trugar Johansen foreninga med søksmål.