Forskningsinstitutt kjemper for sin frihet

Det pågår en intens drakamp om Christian Michelsen Research AS. Etter en prosess hvor de ansatte føler seg ekskludert, vil morselskapet CMI selge CMR til UiB - og 80 prosent av kjøpesummen skal betales med CMRs egne penger.