De siste dagershellig overbeviste

Karl Marx er død! Leve kommunismen! Sovjetunionen er oppløst! NKP stormer frem! Utviklingen snudde på Flisa.