...mens bønder i Fjærland håper på erstatning etter storraset

Bøndene i Fjærland som ble rammet av det store moreneraset fra Suphellebreen lørdag, håper at det er erstatningsordninger for slike skader.