Sterk økning i ledigheten

Arbeidsledigheten fortsetter å stige. Ved utgangen av april var det 91.600 helt uten arbeid her i landet. Sammenlignet med april i fjor har den registrerte ledigheten økt med hele 31 prosent.