Selvmord vanligere blant innvandrerkvinner

Risikoen for selvmordsforsøk er størst blant kvinner, viser en omfattende svensk undersøkelse. Og aller størst er risikoen blant høytlønte innvandrerkvinner.