Foreslår tre måneders militærtjeneste

Verneplikten kan bli satt ned til tre måneders tjeneste for halvparten av soldatene fra 2006.