Mistenkelig ord stanser betalingen

SkandiaBanken har innført en ny ordning der alle betalinger til utlandet sjekkes automatisk for å avdekke "mistenkelige ord".