- Umulig å tilfredsstille

I sin siste konjunkturrapport om Norge, har Handelsbanken følgende konklusjon om den rød-grønne regjeringens politikk;