Resistente bakterier ved Sykehuset Asker og Bærum

Ved Sykehuset Asker og Bærum er det oppdaget gule stafylokokker som er resistente mot antibiotikumet meticillin.