Nytt barnesjukehus i Bergen framleis i det blå

Barneklinikken i Bergen klarar ikkje å halde maska lenger. Men det slitne bygget får neppe avløysing før i 2020. I beste fall.