• (1/2)
    IKKE DEKKET: Da krigsveteran Atle Eriksen sendte erstatningskravet til forsikringsselskapet, kom det nedslående svaret. Soldatforsikringen hans dekket ikke skader som oppsto i krig.

Forsikringen dekket ikke Atles krigsskader

Atle Eriksen pådro seg alvorlige skader i kamp for Norge, men får ikke en krone fra forsikringsselskapet. Grunnen er at soldatforsikringen hans ikke gjaldt i krig.