To skoler i Vestland har fått trusler

De siste to ukene har det kommet 190 trusler mot norske skoler. To skoler i Vest politidistrikt har fått trusler.

Publisert Publisert

POLITIET: Kjetil Rekdal, leder for felles operativ enhet i Vest politidistrikt, bekrefter at det er kommet trusler mot to skoler i Vest politidistrikt. Foto: Gidske Stark (arkiv)

  1. Leserne mener

– Vi kan bekrefte at det er fremmet trusler mot skoler i vårt distrikt i år. Truslene er fremsatt mot to skoler, hvor en av skolene har fått flere trusler, sier Kjetil Rekdal, leder for felles enhet for operative tjenester i Vest politidistrikt.

Han sier politiet alltid vurderer om det er fare for liv og helse når de mottar tips eller melding om trusler.

– Truslene har hittil blitt vurdert uten behov for ytterlige tiltak. Vi ser svært alvorlig på trusler mot skoler, selv når det ikke foreligger reell intensjon. I tillegg til straff, kan man risikere erstatniningsansvar, sier Rekdal.

De siste to ukene har norske skoler fått 190 trusler om skoleskyting. Politiet i Vest ser truslene her i sammenheng med trusler i andre distrikter.

– De kommer ofte via sosiale medier. Slike trusler bidrar til å skape utrygghet og frykt blant skoleelever, foresatte, ansatte og nærmiljø for øvrig, sier Rekdal.

Vet du noe om denne saken? Kontakt oss på telefon 02211, Facebook eller epost 2211@bt.no.

Skaper frykt

Etterforskningen av skoletruslene koordineres nasjonalt av Sørøst politidistrikt, men den blir i tillegg håndtert fortløpende lokalt.

Bare tirsdag har det kommet inn elleve slike trusler på landsbasis, opplyser politiet, som sier hver hendelse blir håndtert og vurdert separat. Det pågår etterretning, både lokalt og nasjonalt, for å finne ut hvem som står bak.

Risikerer fengsel og erstatningskrav

– Det er synd at slike grupperinger får mulighet til å spre frykt på denne måten. Det er klart at dette er utfordrende, også fordi politiet bruker en god del ressurser på dette arbeidet. Det er likevel viktig for oss å presisere at vi vurderer tiltak for å trygge elever, ansatte og innbyggerne for øvrig oppimot hver hendelse, og at vi følger utviklingen tett, sier stabssjef Håkon Strand i Sør-Vest politidistrikt.

– Å true med voldelige aksjoner eller voldelige straffbare handlinger blir fulgt opp av politiet. Ved å true samfunnsinstitusjoner på denne måten risikerer man ikke bare et straffansvar, men også erstatningsansvar som følge av de økonomiske kostnadene slike hendelser har, sier Strand.

Til NRK sier han at det er snakk om datakyndige folk som klarer å skjule identiteten sin. Han sier også at det er lite sannsynlig at intensjonen er å realisere truslene.

Publisert