Her tas flest råkjørere

I snitt er det fotoboksen på E16 i Dale som tar flest.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

Igjen er det fotoboksen iRælingstunnelen mot Lillestrøm som totalt tar flest råkjørere.Faktisk registrerte fotoboksen enda flere råkjørere i 2013 enn åretfør, 5442 fartsovertredelser mot 4518 i 2012. Men et viktig moment her er at fotoboksen var oftere«på» og kontrollerte dobbelt så mange biler i 2013 sammenlignetmed 2012, noe som betyr at det i snitt ble tatt færre iRælingstunnelen i 2013 enn i 2012. Ovetredelsesprosenten har dermedgått ned sammenlignet med 2011 da over 8000bilister fikk fartsbot som følge av fotoboksen iRælingstunnelen.

— Antagelig er det besøkende til Norges Varmesse på Lillestrømsom bidrar til at fotoboksen i Rælingstunnelen tar så vidt mange.Det er sannsynlig at mange av de som besøker varemessen ikke erkjent med forholdene og dermed ikke er oppmerksom på fotoboksenselv om det er tydelig skiltet at tunnelen har fartskamera, sierJan Morgan Guttormsen, politiinspektør i Politidirektoratet.

— Det er imidlertid gledelig at overtredelsesprosenten faller,noe den også gjør på landsbasis. Det betyr at boksene fungereretter hensikten, om å få ned farten og redusere antall ulykker,sier Guttormsen.

Viktig verktøy i tunnelene

Han synes det er særlig positivt at fotoboksersom måler gjennomsnittsfart bidrar til å få ned farten i flereulykkesbelastede tunneler.

— Politiet har ikke mulighet til å gjennomføre regulærefartskontroller i tunneler. Derfor er fotoboksene et særskiltviktig redskap for å få ned hastigheten. Høy fart øker faren forulykker og vi vet av erfaring at ulykker i tunneler kan blispesielt omfattende, sier Guttormsen.

Dødsulykker knyttet til høye hastigheter i tunneler var årsakentil at Statens vegvesen i 2011 fikk klarsignal til å utstyre fleretunneler med streknings-ATK.

Strekningsmåling i Lærdalstunnelen

Tall fra Politidirektoratet viser at antallet som blir tatt medfor høy fart av fotoboksene er svært lav i enkelte tunneler. IOslofjordtunnelen var overtredelsesprosent på 0,14 prosent i bådevestgående og østgående løp i fjor. Tunnelen fikk sommeren 2012fotobokser som måler gjennomsnittsfart.

Overtredelsesprosenten i nevnte Rælingstunnelen var på 0,19prosent i fjor. I Fløyfjellstunnelen i Bergen ble over to millionerbiler kontrollert av fotoboksen i fjor, med en overtredelsesprosentpå kun 0,06 prosent.

Situasjonen er noe annerledes i verdens lengste bilveitunnel,Lærdalstunnelen, som fikk gjennomsnittsmåling i fjor.Lærdalstunnelen var blant strekningen med klart høyestovertredelsesprosent i fjor. 2265 bilister fikk bot etter å hakjørt for fort i Lærdalstunnelen.

Artikkelen fortsetter under bildet

FERSK SNITTMÅLING: Lærdalstunnelen fikk gjennomsnittsmåling av fart i fjor, og er blant strekningene som i snitt tok flest i fjor. FOTO: Norsk Designråd

Fotoboksen som i snitt tar flestråkjørere

Fotoboksen som i snitt knep flest fartssyndere i fjor varimidlertid ATK-boksen på E16 ved Dale i Hordaland. Fotoboksen ivestgående i felt var blant boksene som var minst «på» i fjor, menhadde den høyeste overtredelsesprosenten og dro inn nesten tremillioner kroner i bøter.

— Det er tydelig skiltet at strekningen har fartskamera, menmange er antakelig uoppmerksomme fordi de kommer fra en 80-sone oginn i en 60-sone der kameraet er plassert, sier Ola Akselberg,trafikkoordinator i i Hordaland politidistrikt.

— Fotoboksen har en viktig funksjon. Den bidrar til å få nedfarten i et svært farlig og ulykkesbelastet veikryss, sierAkselberg

Disse fotoboksene tok flest fartssyndere (isnitt, punkt-ATK)

StrekningAntall bøterAntall kontrollertOvertredelse i %
E16 Dale, vestover217395 5102,28
E16 Arnanipatunnelen, østgående, Indre Arna2965371 9430,80
E18 Hovet/Brattås, Porsgrunn2127266 1420,80
Fv580 Helldalen. østover, Bergen1768229 5460,77
Rv150 Ring 3 Granfosstunnelen, Oslo2139349 6720,61
Rv190 Vålerengatunnelen1161198 0570,59
E39 Mannsfjelltunnelen, Børsa4437852 5270,52
E16 Dale, østover1177239 4670,49
Rv23 Vitbank, Lier1128229 0810,49
Bjørndalsskogen, Bergen2905652 9830,44

Disse fotoboksene tok flest fartssyndere (isnitt, streknings-ATK)

StrekningAntall bøterAntall kontrollertOvertredelsei %
E16 Lærdalstunnelen mot Aurland2265119 2611,90
Rv25 Finstad-Bergeberget, Hernes985151 0180,65
Rv25 Bergeberget-Finstad, Hernes1393221 2040,63
Rv3 Barkald-Langodden782141 8250,55
E6 Brennhaug-Rosten, Dovre27655 1030,50

Les også:Kan duforskjellen på punkt-ATK og streknings-ATK?

Artikkelen fortsetter under bildet

PÅ TOPPEN IGJEN: Av landets rundt 370 fotobokser, var det fotoboksen i Rælingstunnelen som nok en gang knep flest fartssyndere. Men kameraet i tunnelen var også blant fotoboksene som var klart mest aktivt i fjor, noe som gjør ovetredelsesprosenten lav. FOTO: Martin Jansen

Disse fotoboksene dro inne flest bøter, topp5

StrekningAntall bøterAntall kontrollertOvertredelse i %
Rælingstunnelen54422 940 0170,19
E39 Mannsfjelltunnelen, Børsa4437852 5270,52
Rv4 Åneby, Nittedal41981 573 4090,27
E18 Baneheitunnelen, vestover30651 879 0910,16
E16 Arnanipatunnelen, østgående, Indre Arna2965371 9430,80

Les også:

Fotoboksenedro inn over 200 millioner kroner i bøter i 2013

Derforblir færre tatt av fotoboksene

Derforblir 90-soner gjort om til 80-soner

Artikkelen er skrevet og publisert av klikk.no

Publisert
BT anbefaler

Slik feiret Bergen

Folkehav, musikk og strålende vær. Slik var ble nasjonaldagen feiret i Bergen.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

  1. Mann med kniv på Haraldsplass

  2. – 2300 kroner, kan det være sant?

  3. Denne løsningen kan spare deg for tusenlapper på strømregningen

  4. Før valet ville dei ha maks tre cruiseskip kvar dag. No har partia snudd.

  5. «Regjeringen overrasket med en ny elbilpolitikk ingen ønsket. Ikke engang de selv.»

  6. – Timeplanen til en seksåring er til å gråte av