Kompliserte kilo

Vet du om du har lov til å kjøre med stor tilhenger? Hvis du ikke har det – og politiet stopper deg – må du regne med minst 5000 kroner i bot.

Publisert Publisert

— Blant dem som kommer hit for å ta tilhengerlappen, er det en god del som har fått bot for å kjøre med en tilhenger de ikke hadde førerkort for. Mange er ikke helt klar over hva man har lov til og hva man ikke har lov til på dette området. Jeg har til og med hørt om politifolk som surrer med regelverket, sier Geir Cato Kristiansen, distriktsleder ved trafikkskolen Learn.

Han mener det er større sjanse for å bli stoppet i trafikkontroll om du kjører bil med henger enn om du ikke har henger. Det er ikke UP-sjef Runar Karlsen uenig i.

Gisle Finsveen (46) ville være føre var, og bestemte seg for å være helt sikker på å kjøre lovlig når han frakter byggematerialer, møbler og andre ting langs veiene.

-Det er greit å kunne bruke tilhenger iblant, og jeg har forstått at det er ganske dyrt om man skulle bli tatt med en større henger enn det man har lov til, sier Finsveen før han skal avlegge førerprøven for tilhenger til bil, det som på fagspråket kalles førerkort klasse BE.

Sjekk vognkortene dine

Har du førerkort klasse B, vanlig personbilsertifikat, kan du som kjent også kjøre med tilhenger. Hengerens totalvekt – hvor mange kilo hengeren veier pluss hvor mange kilo last du kan ha på den – skal i utgangspunktet ikke overstige 750 kilo.

Sørg for at hengeren sitter godt på tilhengerfestet. Bremsesikringen (den røde vaieren) skal også festes til bilen, gjerne stramt rundt hengerfestet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det finnes riktignok et unntak som kalles «campingvognregelen». Den sier at man med vanlig personbilsertifikat kan kjøre med campingvogn og andre større tilhengere hvis summen av bilens og hengerens tillatte totalvekt ikke overstiger 3500 kilo.Tenk deg at du kjører med en stor og tom henger, slik at den faktiske vekten på bil og tilhenger til sammen blir under 3500 kilo, men at den tillatte totalvekten for bil pluss henger, ifølge vognkortene, ligger på 3800 kilo.

I en slik situasjon kan du få bot dersom du har førerkort B, fordi det er tillatt vekt, og ikke reell vekt i øyeblikket, som er avgjørende, forklarer Frank Johansen, trafikklærer og faglig leder i Learn

— Du må sjekke både bilens og tilhengerens vognkort for å vite om du kan kjøre med hengeren eller ikke, sier han.

Reglene kompliseres med bilens tekniske begrensninger. I bilens vognkort står det hva som er tillatt hengervekt, og du skal ikke trekke mer enn det bilen er laget for å trekke.

— Du må dessuten huske på at du ikke kan kjøre fortere enn 80 km/t når du har henger. Og har ikke tilhengeren bremser, kan du ikke kjøre fortere enn 60 km/t dersom hengeren med last veier over 300 kilo, understreker Frank Johansen.

Saftig bot med feil henger

De som tar førerkort klasse BE i dag, kan kjøre en bil med tillatt totalvekt på 3500 kilo pluss tilhenger med tillatt totalvekt på 3500 kilo. Prisen for å ta et slikt BE-sertifikat kommer på rundt 9000 kroner, inkludert Statens vegvesens gebyrer.

OPPKJØRING: I et sommerlig regnvær tar Gisle Finsveen (46) førerprøven på bil med tilhenger, det som kalles førerkort klasse BE. Marit Thorkildsen, inspektør ved Drammen trafikkstasjon, er sensor. (Cornelius Poppe / NTB scanpix)

Men det svir kanskje mer med et forelegg på 5000 for å ha kjørt med en henger man ikke har lov til å kjøre. Om lasten er dårlig sikret, og om man blir tatt for å kjøre for fort med henger, blir boten enda høyere, fastslår UP-sjef Runar Karlsen.— I slike tilfeller er det ofte en totalvurdering som kommer inn i bildet. Hvis man kjører for fort med en overlesset henger man ikke har sertifikat for, blir naturlig nok straffereaksjonen strengere. Kjøring uten den nødvendige kompetansen er en utfordring for trafikksikkerheten. Det er noe vi håndhever med nulltoleranse, påpeker Karlsen.

Gisle Finsveen kan lovlig kjøre med enda mer last på hengeren enn før. Han besto nemlig førerprøven, og nå er han blant de 1,3 millioner nordmennene som har førerkort klasse BE.

— Jeg har kjørt en del med tilhenger, kanskje ulovlig noen ganger. Nå slipper jeg å være usikker, konstaterer han med et smil.

Ny førerkortkode: B 96

Om du vet at du vil kjøre bil med tilhenger med samlet tillatt totalvekt på litt over 3500 kilo, men ikke mer enn 4250 kilo, kan du i dag velge å ta den enkle varianten av tilhengersertifikat.

Dette «EU-førerkortet» kalles B 96, og kan skaffes uten at du trenger å ta førerprøve ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

— B 96 krever at du minimum tar sju undervisningstimer som består av lastsikringskurs, veiledningstimer og sikkerhetskurs på vei. Det koster 5800 kroner her hos oss, pluss eventuelle kjøretimer. Dersom du tror at du kommer til å kjøre enda større bil og henger, anbefaler vi å ta BE-førerkort. Det koster 2500 kroner ekstra, pluss Vegvesenets førerkortgebyrer, forteller Frank Johansen ved trafikkskolen Learn.

Vegvesenet tar 240 kroner for utstedelse av nytt sertifikat, pluss 780 kroner for førerprøven på klasse BE. Det kreves ingen teoriprøve, verken for BE eller B 96. ## 1,3 millioner nordmenn med BE

  • Ifølge tall fra Vegdirektoratet har litt over 3,1 millioner nordmenn vanlig personbilsertifikat, altså førerkort klasse B.
  • De samme tallene viser at litt over 1,3 millioner nordmenn har førerkort klasse BE, som gir utvidet rett til å kjøre bil med tilhenger. Det viser at 43 prosent av dem med førerkort klasse B også har førerkort klasse BE.
  • En av årsakene til at det er ganske mange som har BE-førerkort, er at alle som tok førerkort klasse B før april 1979, automatisk fikk BE ved overgang til nytt regelverk. I noen få år fikk også alle som tok førerkort på lastebil (klasse C) og buss (klasse D) automatisk førerkort klasse BE.
Publisert