— Vi vil gjøre det samme for feminisme som miljøpartiet har gjort for miljø: tvinge alle partiene til å forholde seg til det, sier Sunniva Schultze-Florey til Klassekampen. Hun er en av initiativtakerne bak Feministisk Initiativ (FI), som er en norsk variant av det svenske partiet med samme navn.

— De andre partiene behandler feminisme som et sidespørsmål. Vi ser alle former for undertrykkelse i sammenheng.

Gudrun Schyman leder svenske FI, som fikk 3,1 prosent oppslutning ved fjorårets riksdagsvalg. Hun tror det er plass til det nye partiet i den politiske floraen i Norge og ønsker det norske søsterpartiet lykke til.

I SV frykter de derimot at de skal miste velgere til FI, slik Vänsterpartiet gjorde i Sverige.

— Paradokset er at vi får en oppsplitting der feminismen står sterkt på venstresiden, sier nestleder Oddny Miljeteig i SV. Valgforsker Anders Todal Jenssen tror også SV kan få problemer - dersom FI stiller til stortingsvalget i 2017.

— Dette viser at det finnes vilje til politikk til venstre for Ap, samtidig som SV ikke er attraktivt eller interessant for disse feministene, sier han.