Dette gikk galt for SV

For svak samhandling i partiet og tapt politisk troverdighet. Det er to av forklaringene på SVs dårlige valgresultat, mener det interne utvalget. Men Audun Lysbakkens valgkamp er de fornøyd med.