Det nye Stortinget trer sammen for første gang klokken 12. Når konstitueringen er over, vil forhandlingsdelegasjonene samle seg på et hittil ukjent sted.

Forhandlingene begynner «et stykke utpå dagen», men detaljene vil bli gjort kjent for allmennheten i god tid, også stedet der de skal foregå, får NTB opplyst. Det er av sikkerhetshensyn at dette ikke er offentliggjort allerede.

Politiske spørsmål danner dagsordenen for de første dagene, men etter hvert vil det også bli diskutert hvilke statsrådsposter som skal fordeles mellom de to partiene og følgelig også hvordan styrkeforholdet blir.

Det er ikke anslått noen varighet for forhandlingene, utover at de skal være unnagjort innen den sittende regjeringen legger fram sitt forslag til statsbudsjett 14. oktober.

— Vi har god tid, sier en av dem som skal forhandle til NTB.