• IKKE ALT: Da KrFs Kjell Magne Bondevik (i midten), Jan Petersen (H) og Lars Sponheim (V) presenterte sin regjeringsplattform, var ikke alt med. Under den lå tre hemmelige protokoller. ARKIVFOTO: HEIKO JUNGE, SCANPIX

Laget hemmelig EU-protokoll

Da Høyre, KrF og Venstre dannet regjering i 2001, hadde de inngått tre hemmelige protokoller. Den ene handlet om hvordan EU-saken skulle håndteres.