Copernicus-programmet er Europas globale jordobservasjonssystem og har blant annet en av de mest avanserte satellittene for jordobservasjon i verden.

Både Tekna og Abelia er fornøyde med avgjørelsen.

— Copernicus er den største europeiske klima-, miljø- og overvåkingssatsingen. Sammen med Galileo utgjør dette hovedpilarene i den europeiske rompolitikken. Derfor er vi glade for at Stortinget har snudd regjeringen i denne saken, sier Lise L. Randeberg i Tekna.

— Norsk deltakelse gir verdifulle klima-, sikkerhet- og beredskapsdata for overvåking av norske hav- og landområder, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Norge har vært medlem av programmet siden det ble startet i 2000.