Ifølge rådmannen er mange av kirkene i Drammen lite brukt og dyre å vedlikeholde. Kommuneadministrasjonen foreslår derfor å redusere antallet kirkebygg i byen, og at Den norske kirke isteden deler lokaler med andre trossamfunn, skriver Vårt Land.

Som et ledd i arbeidet med å gjøre kommunens forvaltning og tjenester tros— og livssynsnøytrale foreslås det blant annet at kommunen overtar ansvaret for gravferdsforvaltningen fra Den norske kirke.

Prost i Drammen, Øystein Magelssen, er opprørt over forslagene fra kommuneadministrasjonen.

— Flere av disse forslagene kommer aldri til å bli vedtatt, fordi de er i strid med kirkeloven. Dette vitner om manglende forståelse for dagens kirkeordning og kommunens forpliktelser, sier han.