Men helligdagene får vi beholde

Selv om Norge skal gjøres mest mulig trosnøytralt, får vi fortsatt fri på kristne høytidsdager, lover Stålsett-utvalget.