Programkomiteen er imidlertid splittet i saken, skriver Aftenposten.

LOs representant i Aps programkomité, Tor-Arne Solbakken, tok dissens i spørsmålet og begrunner det med et vedtak LO-sekretariatet fattet da de kom med innspill til Forsvarets langtidsplan.

— Jeg fulgte opp vedtaket i programkomiteen, uten å få flertall for det, sier Solbakken.

Leder av komiteen, Helga Pedersen, bekrefter at flertallet går imot en likestilt verneplikt:

— Vi er enig med Forsvaret om at det bør rekrutteres inn flere kvinner. Men Forsvaret tar i dag inn færre og færre til førstegangstjenesten. Når Forsvaret bruker færre folk, blir det feil å utvide verneplikten.

Kvinner er i dag ikke vernepliktige og velger selv om de vil tjenestegjøre i Forsvaret. 90 prosent av soldatene i førstegangstjenesten er menn.

AUF ønsker en kjønnsnøytral verneplikt, og vil kjempe for å få partiet til å snu innen saken avgjøres på landsmøtet til våren.

— Forsvaret blir bedre når det inkluderer begge kjønn, sier AUF-leder Eskil Pedersen.