Matforskningsinstituttet (Nofima) anslår at å skylle salaten grundig med rent vann fjerner mellom 90 og 99 prosent av bakteriene.

Alvorlige konsekvenser

Folkehelseinstituttet utpekte i fjor E. coli i gressløk, som var lagt på toppen av eggerøre, som synderen for at 319 personer ble syke på et julebord i Hønefoss. Seks av disse måtte legges inn på sykehus.

— Dette viser hvor viktig det er med god mattrygghet. Det skal ikke store mengder til for at folk blir syke, sier Røssvoll.

Personer med svekket immunforsvar, eksempelvis eldre og barn, er mest utsatt for smitte. Fem personer døde av bakterien Listeria i Norge i fjor.

— Bakterier du får i deg via mat kan gjøre deg alvorlig syk - og det kan være mer alvorlig enn at du sitter på do i noen dager, påpeker stipendiaten.

Overvåker smitte

Folkehelseinstituttet (FHI) registrerer årlig antall personer som er smittet av alvorlige sykdommer fra mat. Av de alvorlige, meldepliktige infeksjonene har de i 2012 registrert over 5.000.

I fjor ble det varslet 43 utbrudd der det var mistanke om smitte fra næringsmidler. Noroviruset sto for nesten 30 prosent av utbruddene.

— Vi vet ikke om hvor stor andel av de meldepliktige, næringsmiddelbårne infeksjonene vi får rapportert. Mange ganger er det også vanskelig å påvise når og hvor personene blir smittet, men vi følger med på trenden for å kunne sette inn tiltak, sier avdelingsdirektør Karin Rønning ved infeksjonsovervåking ved FHI.

Utenlandsk risiko

Flesteparten de drøye 5.000 som ble syke i fjor, ble smittet i utlandet, mange av dem på ferie. Men importvarer utgjør også en risiko. Sykdommen shigellose i Norge skyldes nesten utelukkende smitte fra importert mat.

Bakterien er den tredje vanligst registrerte årsaken til bakteriell diaré i Norge, og den er skyld i flere store utbrudd i Norge de siste årene. Registrerte smittekilder er blant annet importert basilikum, sukkererter og issalat.