Det viser et kartlegging som Aftenposten har gjort av kriminalitet begått av asylsøkere i Oslo-regionen. Personer som står i asylsøkerkø og bor i asylmottak på Østlandet og i Oslo, står bak en stor del av narkotikasalget i hovedstaden, skriver avisen.

I løpet av de siste to og et halvt årene har minst 352 asylsøkere i Oslo blitt dømt til fengsel eller bøter. I over halvparten av tilfellene dreier det seg om narkotikalovbrudd, mens 14 prosent av dommene inkluderer dokumentfalsk og falsk ID som et av tiltalepunktene.

I samme periode ble 3,8 prosent av dommene i Oslo tingrett avsagt mot asylsøkere. Men det kan være store mørketall her ettersom det i mange dommer ikke oppgis om domfelte er asylsøker eller bor i mottak.

Ifølge tall avisen har fått utarbeidet av Politiets utlendingsenhet hadde 266 av de 1.630 asylsøkerne som politiet hittil i år har sendt ut med tvang, rukket å bli straffedømt her i landet.

Rumenere topper statistikken over personer som blir sendt ut med tvang, nigerianere ligger på andreplass. Hittil i år har 299 nigerianere blitt sendt ut, og minst hver tredje var straffedømt.

— De misbruker asylinstituttet til å begå kriminalitet, sier en kilde i politiet til avisen.

I dag bor det rundt 15.800 personer på norske asylmottak, og de kriminelle utgjør et relativt lite mindretall. Kriminaliteten de begår, medfører likevel stor ressursbruk både i politiet, utlendingsforvaltningen og domstolene.